So sánh cước Collect và cước prepaid

Cước Collect và cước prepaid là hai thuật ngữ được cử dụng nhiều trong các hãng tàu, thuộc các lĩnh vực về xuất nhập khẩu hàng hóa và logistic. Để hiểu rõ hơn về hai loại cước này. Chúng tôi sẽ so sánh cước Collect và cước prepaid có điểm …

Read More »

Thế nào là chuyển phát nhanh liên tỉnh?

Việt Nam gia nhập nền kinh tế thế giới, tạo đà nền kinh tế trong nước phát triển mạnh mẽ hơn. Đòi hỏi những nhu cầu người dân trong nước ngày càng đa dạng, phong phú. Hoạt động trao đổi giao lưu mua bán giữa các tỉnh/thành phố ngày càng  …

Read More »

Hàng rào thuế quan và phi thuế quan là gì?

Thương mại quốc tế là hoạt động liên quan tới giao lưu, trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các nước với nhau. Nhằm đảm bảo những lợi ích giữa các bên với nhau. Khi thương mại quốc tế phát triển cùng sự phát triển công nghiệp hoá, hiện đại …

Read More »